REGISTROVANÝ CHOV A MNOŽENIE SLOVENSKÉHO ČMEĽA

Laboratórny chov a množenie Slovenského Čmeľa

Lebo veľké veci, sú niekedy tak nenápadné...

Naša vízia:

„CHCEME, ABY AJ DETI NAŠICH DETÍ ZAŽILI TÚ ČISTÚ PRÍRODU, KEĎ SI SADNÚ NA LÚKE PLNEJ KVETOV A BUDÚ POZOROVAŤ KRÁSNE ČMELE PRI OPEĽOVANÍ...“

Čo chceme?

Chceme spustiť komunitný program na posilnenie biodiverzity na Slovensku. Tá je každým rokom pôsobenia človeka a dopadov klimatických zmien ním vyvolaných viac a viac ohrozená.

Ako na to?

Jedným konkrétnym činom je založenie "Laboratórneho chovu a množenia pôvodných druhov Čmeľa Slovenského". Vďaka tomu a vďaka sieti budúcich chovateľov posilníme výskyt tohoto ohrozeného druhu hmyzu tam, kde je to treba.

Ak sa to podarí?

Ak sa to podarí, Slovensko bude na prichádzajúce klimatické zmeny o "milimeter" viac pripravené. Lebo veľké veci sú niekedy tak nenápadné... "Bez opelenia by nebolo úrody a bez úrody by nebolo ľudstvo. Už si to raz musíme uvedomiť!"

Potrebujeme Ťa!

Chov a množenie Slovenského Čmeľa je náročný proces, vďaka ktorému sa nám môže podariť trvalá udržateľnosť a podpora výskytu pôvodných druhov Čmeľa (Čmeliaka) na Slovensku. Vďaka početnej skupine nadšencov z rôznych regiónov, nami namnožené Čmelie rodiny nájdu svojich adoptívnych rodičov. Vďaka ním sa zrodia nové generácie Čmeľov v prirodzenom prostredí.